Obserwowane0 produktów
Produkty obserwowane
Lista obserwowanych jest pusta.
0Koszyk0,00 zł
Dodane do koszyka
Twój koszyk jest pusty. Dodaj do niego towary,
aby móc rozpocząć składanie zamówienia.

Reklamacje i zwroty

§ 9 DOSTAWA


Wysyłka towaru jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS. Czas dostarczenia paczki wynosi 1-3 dni robocze w godzinach 8.00 - 17.00. Przy powyższych terminach nie uwzględnia się sobót, niedziel oraz dni wolnych od pracy. Istnieje również możliwość odbioru osobistego zamówionych towarów pod ADRESEM ODBIORU.


§ 10  Prawo odstąpienia od umowy.


1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poprzez stronę Sklepu. Do umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014 r. stosuje się przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jedn. Dz. U. 2012 r., poz. 1225). Do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. stosuje się przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).


§ 10.1 Prawo odstąpienia od umowy zawartej przed dniem 25 grudnia 2014 r.


1. Klient, który zawarł umowę przed dniem 25 grudnia 2014 r. może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania rzeczy. Termin uważa się za zachowany jeśli przed jego upływem Klient wyśle listem poleconym na adres Sprzedawcy ww. oświadczenie. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Klient i Sprzedawca obowiązani są do zwrotu świadczeń, które otrzymali. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni, z tym że świadczenie Sprzedawcy zostanie zwrócone po uprzednim zwróceniu świadczenia przez Klienta. Sprzedawca zwróci cenę w sposób, w jaki została uiszczona przez Klienta. Klient powinien zwrócić rzecz w sposób, który gwarantuje bezpieczeństwo i nienaruszalność jego przewozu.   
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta Sprzedawca poświadcza na piśmie zwrot świadczenia.


§ 10.2 Prawo odstąpienia od umowy zawartej od dnia 25 grudnia 2014 r.


1. W przypadku umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
2. Klient może odstąpić od umowy poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do  Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od chwili objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.   
4. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ze Sklepu do Klienta, z zastrzeżeniem § 11.2 ust. 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.
6. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Koszty zwrotu rzeczy ponosi Klient.
7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
8. Zwroty dodaje się w zakładce 'Zwrot produktów', menu 'Moje konto'.


§ 11 REKLAMACJE


1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Do umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014 r. stosuje się przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 121).  Do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w brzmieniu po nowelizacji Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).
2. W celu złożenia reklamacji, Klient powinien przesłać wadliwą rzecz na adres Sprzedawcy w sposób zapewniający nienaruszalność i bezpieczeństwo jej przewozu. Celem uproszczenia procedury reklamacyjnej Klient powinien dołączyć opis reklamacji, w którym zawrze wady rzeczy, datę wystąpienia wady, żądanie co do sposobu rozpatrzenia reklamacji oraz swoje dane kontaktowe, w szczególności numer telefonu, a jeżeli żądanie wiąże się z odesłaniem rzeczy - adres zamieszkania.
3. Sprzedawca powiadomi Klienta o przyjęciu i sposobie rozpatrzenia, bądź o odrzuceniu reklamacji w ciągu 14 dni od jej wpływu do Sprzedawcy.
4. Naprawa rzeczy zostanie dokonana przez Sprzedawcę w terminie odpowiednim ze względu na charakter i rozmiary wady, jednakże nie dłuższym niż 21 dni od dnia przyjęcia reklamacji. Wymiana rzeczy na nową, obniżenie ceny albo zwrot ceny zostaną dokonane w terminie 7 dni od przyjęcia reklamacji. Sprzedawca dokona obniżenia ceny lub zwrotu ceny na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
5. Reklamację należy zgłosić poprzez zakładkę 'Twoje reklamacje' w menu 'Moje konto'.

Live Chat Software
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixel