Polityka przetwarzania danych osobowych

 Polityka przetwarzania danych osobowych

Administratorzy danych osobowych

UNIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000803246, numer NIP: 5213876090, REGON: 384330961 z siedzibą w Warszawie (02-981), ul. Augustówka 21

.

Kontakt:

e: biuro@uniquesports.pl

t: +48 500 666 909

 

Zaufani partnerzy:

 

 • Vimeo, LLC. z siedzibą w USA,
 • Free4Fresh Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 • Google Inc z siedzibą w USA,
 • Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie, 
 • Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 • IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie,
 • Internetowy Dom Mediowy net S.A z siedzibą w Warszawie, 
 • AdTaily Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie,
 • Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii,
 • LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii,
 • PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu lub PayPal Inc. z siedzibą w USA,
 • Twitter Inc. z siedzibą w USA,
 • Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
 • chce.to sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
 • Trusted Shops z siedzibą w Niemczech,
 • Pinterest, Inc. z siedzibą w USA,
 • Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
 • Microsoft Corporation z siedzibą w USA.

 

W jakich celach są przetwarzane dane osobowe?

 

Dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim w celu wykonywania umowy lub świadczenia usługi przez Administratora.

 

Za dobrowolną zgodą Klienta dane mogą być przetwarzane do celów marketingowych i handlowych w odniesieniu do towarów lub usług Administratora albo podmiotów trzecich, chociażby poprzez otrzymywania newslettera. W razie wyrażenia tej zgody dane mogą być przetwarzane przez Administratora lub Zaufanych partnerów.

 

Ponadto, dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści witryn internetowych Administratora do zainteresowań użytkowników, w tym profilowania, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia sposobu działalności Administratora. Dostęp do informacji o korzystaniu przez użytkowników ze strony www Administratora mają także nasi Zaufani partnerzy, którzy również wykorzystują technologie takie jak pliki cookies do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam, w tym analizowania ruchu na stronach Administratora i w Internecie.

 

Dane osobowe mogą być również przetwarzane w związku z celami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w celu ochrony praw pracowniczych.

 

Skąd Administrator pozyskuje dane osobowe?

 

Administrator pozyskuje dane osobowe głównie w związku z ich przekazaniem przez Klienta w celu wykonania umowy sprzedaży lub świadczenia usługi. Pozyskanie następuję głównie w ramach serwisu www prowadzonego przez Administratora, jednakże nie wyklucza się – w przypadku sprzedaży stacjonarnej – także pozyskanie danych bezpośrednio przy dokonywaniu transakcji w siedzibie lub punkcie handlowym Administratora. Serwis www prowadzony przez Administratora wymaga dla skutecznego zawarcia i wykonania umowy podania danych identyfikacyjnych, w tym imienia i nazwiska, a także adresu dostawy towaru oraz danych kontaktowych takich jak adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Przekazanie danych osobowych może nastąpić przede wszystkim na odpowiednich formularzach zawartych na stronach www Administratora, lecz także drogą poczty elektronicznej lub w rozmowie telefonicznej.

 

Administrator może pozyskiwać dane osobowe pochodzące – za zgodą użytkownika – z plików cookies oraz innych technicznych narzędzi rejestrowania preferencji użytkowników serwisu. Dane mogą być również pozyskane z powszechnie dostępnych źródeł, w tym także portali internetowych i serwisów społecznościowych.

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

 

W odniesieniu do świadczenia usługi lub sprzedaży produktów przez Administratora, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie świadczenia usługi newslettera jest dobrowolna zgoda Klienta na przetwarzanie danych.

 

W przypadku zaś  dopasowania treści portalu do zainteresowań użytkowników, w tym profilowania użytkowników portalu internetowego Administratora, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usług obsługi Klienta, dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes Administratora). Uzasadnionym interesem Administratora jest dopasowanie treści serwisów internetowych lub aplikacji do potrzeb Klienta lub potencjalnego Klienta w celu jak najlepszego świadczenia usług lub dopasowania zakresu sprzedawanych towarów, a także zapewnienie dostępności, komfortu i bezpieczeństwa używania tych treści dla każdego użytkownika, a także ciągłe udoskonalanie oferty Administratora oraz jego serwisów.

 

Wymóg podania danych.

 

Podanie danych osobowych w zakresie danych identyfikacyjnych, w tym imienia i nazwiska, adresu doręczenia towaru, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu w celu realizacji usług lub sprzedaży produktów jest niezbędne do świadczenia tych usług lub wykonania umowy sprzedaży. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona, zaś umowa sprzedaży nie zostanie zawarta.

 

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści witryn internetowych Administratora do zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w usługach Administratora, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług lub zakresu sprzedawanych produktów Administratora jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług i sprzedawanych produktów. Nie gromadzenie danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług lub utrudnienie w doborze odpowiednich dla Klienta towarów. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze użytkownika w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu i nie istnieje wymóg ich udostępniania.

 

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

 

Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

 

W odniesieniu do usług lub towarów oferowanych Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone lub będzie trwało wykonywanie umowy sprzedaży towaru (proces dostarczenia zakupionego towaru do odbiorcy) oraz, w niektórych przypadkach, po zakończeniu świadczenia usług lub dostarczenia towarów, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów, jednak nie krócej niż termin upływu roszczeń z tytułu rękojmi rzeczy sprzedanej albo przedawnienia roszczeń stron umowy sprzedaży.

 

Jeżeli chodzi o dopasowanie treści portalu Administratora do zainteresowań, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, dane osobowe będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub – w zależności od stosowanych rozwiązań technicznych - do czasu zakończenia korzystania przez użytkownika z serwisów Administratora.

 

Do jakich odbiorców przekazywane będą dane osobowe?

 

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym (w tym call centre) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe są przy tym przekazywane podmiotom, które wykonują na zlecenie Administratora przewóz zakupionych towarów.

 

Dane osobowe, w szczególności zaś te dotyczące dopasowywania treści portalu Administratora do zainteresowań użytkownika i zawarte w plikach cookies, mogą być przekazywane Zaufanym partnerom Administratora w niektórych przypadkach.

 

Dane osobowe mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

 

Jakie są prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

 

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie, a wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

 

Polityka dotycząca cookies

 

W celu zapoznania się z polityką dotyczącą cookies kliknij tutaj.

 

Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki przetwarzania danych osobowych?

 

Administrator zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (Kodeksy dobrych praktyk). Administrator zastrzega również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

 


IdoSell Trusted Reviews
4.88 / 5.00 2655 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2022-12-15
Zügige Bearbeitung, leider kein PayPal, bei einer Vorabüberweisung muss man eine Mail schreiben, da das System des Unternehmens diese nicht anzeigt
2020-10-22
fachowa porada i szybka wysyłka. wszystko w porządku :)
pixelpixel