Regulamin Promocji Black Friday 2018

§ 1 Definicje

 1. Promocja – „Black Friday” będzie  organizowana i prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Organizator – Organizatorem konkursu oraz Administratorem Danych Osobowych jest firma Unique M. Leszewicz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP 521-35-60-659
 3. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu Produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od godziny 00:01 dnia 20.11.2018 do końca 26.11.2018 lub do wyczerpania zapasów Produktów Promocyjnych.
 2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany towarów objętych promocją.

§ 3 Zasady Promocji

 1. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien skorzystać z kodu promocyjnego 'BF2018' i podać go w odpowiednim polu w koszyku.
 2. Promocja nie dotyczy produktów oznaczonych jako specjalne, promocja, przecena i zestawów. Produkty nie muszą być w żaden sposób oznaczone, jeśli po wpisaniu kodu rabat nie nalicza się oznacza to, że jest to produkt specjalny.
 3. Organizator Promocji w związku z dokonaną sprzedażą Produktu wystawi dokument sprzedaży potwierdzający zawarcie transakcji. Dokument sprzedaży stanowi dowód zakupu.
 4. Organizator przewiduje, że w przypadku niektórych produktów po naliczeniu rabatu cena osiągnie pułap ceny minimalnej (zakupu), poniżej takowej rabat nie będzie naliczany.
 5. W przypadku wyprzedania towaru objętego Promocją, Organizator ma prawo do zmiany produktów na inne, wybrane przez siebie i udostępnienie ich w ramach tej samej Promocji.
 6. Po dokonaniu zakupu Organizator, w ciągu 7-miu dni roboczych dostarczy produkt Uczestnikowi, metodą wybraną w trakcie składania zamówienia.

§ 4 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników związane z Promocją mogą być składane w terminie 30 dni od daty dokonania zakupu Produktu.
 2. Reklamacja powinna być przesłana pocztą na następujący adres Organizatora: ul. Augustówka 21 02-981 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@erakiety.com.
 3. Reklamacja powinna zawierać pod rygorem nieważności imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji, w tym w szczególności dokument potwierdzający dokonanie zakupu Produktu.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Promocji na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej oraz w punktach handlowych. Podstawowe informacje o Promocji i jej zasadach zawarte będą w materiałach promocyjnych rozpowszechnianych przez Organizatora w związku z Promocją.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują Regulamin Sklepu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixel